എം എസ് റ്റി പ്രേഷിതപ്രവര്‍ത്തനത്തിന്‍റെ ചാലകശക്തി - കര്‍ദ്ദിനാള്‍ ജോര്‍ജ്ജ് ആലഞ്ചേരി എം. എസ്. റ്റി സുവര്‍ണ്ണ ജൂബിലി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

സെന്‍റ് തോമസ് മിഷനറി സൊസൈറ്റി (എം. എസ്. റ്റി) വൈദികര്‍ പ്രേഷിത പ്രവര്‍ത്തനത്തിന്‍റെ സമര്‍പ്പണ ബോധവും ഉത്തരവാദിത്തവും ഉള്‍ച...
"Karunyashram" a New venture of MST

Beginning: a Vision and a Message   It was in 2008 that Aranyashram was begun at Paithalmala by Mr. Manuel Kollichira (Kunjettan) as a result of a vision and a message that he received during a prayer meeting in Sangli (MST mission region of MST) in which Fr. Jose Kalarickal MST was also present. Here a brief history of Aranyashram becom...
Silver Jubilarians 2016-17

The 12th batch of MST Fathers, ordained during 1991-1992, celebrate the Silver Jubilee of their Sacerdotal Ordination this year. They are, according to the date of their ordination: Fr Karamel Thomas [27/12/1991], Fr Thuppalanjiyil George [28/12/1991], Fr Tharappel Augustine [29/12/1991], Fr Kunnel Kuriakose [30/12/1991], Fr Mundackal ...
MST, rooted in the ecclesial (spiritual, liturgical, theological and canonical) and cultural heritage of the Syro- Malabar Church, envisions living the values of Jesus and sharing the same with people of all faiths and cultures, anywhere in the world, in line with mission ad gentes, for establishing a more harmonious society.
Drawing inspiration from the apostolic experience of St Thomas 'My Lord and My God' and imbibing the values of Jesus by individual and societal ways of communion with Him, MST live and develop the diverse dimensions of the spiritual, cultural and social heritage of St Thomas Christians and share the Gospel values in view of transforming individuals and the society, reaching out to people of all faiths and communities, in a spirit of friendly relations and service.
The Missionary Society of St Thomas the Apostle (MST) is a missionary venture of the Syro-Malabar Church. MST is a Society of Apostolic Life with an exclusively missionary charism, whose sole goal is to spread the Kingdom of God through witness and apostolic involvement. Drawing spiritual enthusiasm from St Thomas, the Apostle of India and her patron, MST is committed to take up missionary responsibilities anywhere in the world through collective apostolate ...

Patron

Our Patron St. Thomas
St. Thomas, the Apostle of India, is the patron of the Missionary Society: "The Missionary Society of St Thomas the Apostle (MST) is named after its heavenly patron St Thomas, the Apostle of India, our Father in faith ...

Founder

Our Founder Bishop Mar Sebastian Vayalil
The founder of MST is the missionary and visionary Bp Sebastian Vayalil, the former Bishop of Palai. MST was born on February 22, 1968 as an organized missionary effort of the St. Thomas Christian Church of Syro-Malabar rite.

Director General & Council

Director General

Rev Fr Kurian
Ammanathukunnel

Secretary General

Rev Fr Joseph Aryankalayil

4th Councilor

Rev Fr George Koorumullumpurayidom

Vice Director

Rev Fr Jose Palakeel

3rd Councilor

Rev Fr Thomas Chenganariparampil

Treasurer General

Rev Fr Kuriakose Kunnel

Golden Jubilee Special

General News

Related Websites